Hvem er jeg !

 

 

 

Dalai Lama blev engang stillet dette spørgsmål:
“Hvad overraskere dig mest ved menneskeheden?”
Dalali Lama svarade:

 

” Mennesket selv- For det ofre sit helbred for
at tjene penge. Derefter ofrer det penge for
at genvinde helbredet- Og så er det så
bekymret for sin fremtid, at det ikke nyder sin
nutid. Det resultere i, at det hverken lever i
nuet eller i fremtiden. Mennesket lever som om
det aldrig kommer til at dø, og så dør det, uden
rigtig at have levet.

 

 

Jeg startede denne, min første blok nogen sinde, godt hjulpet på vej, rent teknisk, af to gode personer.
En rigtig dygtige kollega i DAB Martha Burup, samt en god nabo med stor sans for WordPress, Kristine Kryger
En rigtig stor tak til jer begge

Jeg havde naturligvis selv nogle forudgående og helt klare tanker om hvordan såvel design  som indhold skulle være.

Designet skulle være “Enkelt, smukt” og let overskueligt”.

Indholdet skulle afspejlede ikke alene mine umiddelbare oplevelser, men også nogle mere dybtegående tanker som lå til grund for min beslutning om at gå denne tredie Camino, suppleret med tanker, holdninger, meninger og ideer opstået under selve Caminoen.

Jeg ville være hudløs ærlig, men med stor respekt for de situationer og de personer som måtte  være genstand for disse tanker og betragtninger.

Det skule senere vise sig at være en rigtig stor udfordring.

Mange udkast er gjort og alle er stort set kasseret.

Dybest set tror jeg, at det reelt først vil give mening, når først Caminoen starter !!!!!!!

Reflektionen over hendelser og tid  har det med at blive mere rationel og konstruktive som tiden går.